Valmennuslinjaus


Valmennuslinjauksen tarkoitus ja tavoite 

 • Tukee valmennustyötä yhdenmukaistamalla valmentajien toimintaperiaatteita ja käytäntöjä seuran sisällä. 
 • Toiminta on läpinäkyvää harrastajille, vanhemmille sekä kaikille seuran jäsenille.

1. Seuran arvot, pelisäännöt ja valmennuksen eettiset linjaukset 

2. Valmennuksen tavoitteet 

 • Tarjotaan monipuolisia harrastusmahdollisuuksia kaikille ikäryhmille. Seurassa tarjotaan perheliikuntaa, harjoitusryhmiä lapsille ja nuorille sekä aikuisille sekä ikääntyville harrastajille. 
 • Kilpa- ja huippu-urheilun tavoitteena on mahdollistaa kilpaileminen monella eri tasolla, sekä joukkueena että yksilönä,  kansainväliselle huipulle. 
 • Valmennuksen tavoitteena on luoda edellytyksiä menestyä kansallisella sekä kansainvälisellä tasolla kaikissa seuran kilpalajeissa.
 • Tutustu voimistelijan polkuihin: Harrastevoimistelu, TeamGym, Rytminen voimistelu, Miesten telinevoimistelu, Naisten telinevoimistelu päivittyy kevään 2023 aikana.

3. Valmennuksen linjaukset 

Lapsuusvaihe:

 • Harjoittelun monipuolisuus
 • Lajin perusliikkeiden harjoittelu, 
 • Fyysisten ominaisuuksien harjoittelu
 • Yhdessä oppiminen
 • Lajirakkauden sytyttäminen - innostus lajiin
 • Osaavat valmentajat ja ohjaajat

Valintavaihe:

 • Voimistelijan polun valinta
 • Harjoitusmäärien kasvu ja erikoistuminen
 • Lajiliikkeiden ja fyysisten ominaisuuksien tavoitteet
 • Harjoittelun seuranta ja dokumentointi
 • Urheilu elämäntapana
 • Kouluyhteistyö
 • Olosuhteiden merkitys kasvaa
 • Asiantuntijatoiminot osaksi arkiharjoittelua
 • Loukkaantumisten ennaltaehkäisy
 • Kannustetaan harjoitusten ulkopuoliseen liikuntaan

Huippuvaihe:

 • Huippu-urheilijan elämäntapaan ohjaaminen
 • Lajiliikkeiden ja fyysisten ominaisuuksien tavoitteet
 • Harjoittelun seuranta ja dokumentointi
 • Yksilöllinen ja kokonaisvaltainen valmennus
 • Asiantuntijatoiminnot osaksi arkiharjoittelua
 • Valmennustiimitoiminta
 • Loukkaantumisten ennaltaehkäisy
 • Olosuhteiden merkitys tärkeää

4. Valmentajan polku 

HARRASTEVALMENTAJA

 • Apuvalmentaja : Kouluttautuminen alkaa. Tutustuminen seuran valmennuslinjaukseen ja toimintatapoihin. Apuvalmentaja toimii pääsääntöisesti harrasteryhmien ohjaajana. 
 • Ensimmäiset vuodet valmentajana : Vastuu oman ryhmän/tiimin sisällä kasvaa ja kouluttautuminen jatkuu. 
 • Vastuuvalmentaja : Ohjaajan peruskoulutus käytynä, vastuuvalmentajan täytyy olla yli 18 vuotias, mentoroi apuvalmentajia. Vastaa harjoitusten suunnittelussa, osallistuu seuran sisäisiin koulutuksiin.

KILPAVALMENTAJA 

 • Apuvalmentaja : Kouluttautuminen alkaa. Tutustuminen seuran valmennuslinjaukseen ja toimintatapoihin sekä oman lajin voimistelijanpolkuun. 
 • Ensimmäiset vuodet valmentajana : Voimisteluliiton koulutuspolun aloittaminen. Vastuu oman ryhmän/tiimin sisällä kasvaa ja kouluttautuminen jatkuu. 
 • Vastuuvalmentaja : Tuntee lajin kilpailusäännöt sekä on käynyt 1.tason valmentajakoulutuksista vähintään oman lajinkoulutuksen, valmennuksen suunnittelun ja seurannan peruskoulutuksen sekä fyysisen valmennuksen peruskoulutuksen. Vastuuvalmentaja huolehtii valmennustiimin toiminnasta. 

5. Valmentajien tehtävät

YLEISET VALMENTAJAN TEHTÄVÄT 

 • Suunnittelee ja toteuttaa ryhmän valmennussuunnitelmaa, luo yhdessä valmennustiimin ja voimistelijoiden kanssa ryhmän tavoitteet ja seuraa tavotteiden toteutumista.. 
 • Suunnittelun tukena käytetään lajin omaa voimistelijan polkua, leireiltä saatua tietoa/koulutusta, merkki- ja kilpailujärjestelmiä sekä huippu-urheilun urapolkuja sekä Jyväskylän Urheiluakatemian koulutukset.
 • Pitää yllä yhteishenkeä, on motivoiva ja kannustava. Kohtelee harrastajia tasavertaisesti sekä huolehtii harjoittelun turvallisuudesta. 
 • Puuttuu tarvittaessa havaitsemiinsa epäkohtiin ryhmän toiminnassa. 
 • Osallistaa voimistelijoita harjoitteluun ja toimintaan liittyvissä asioissa.

VASTUUVALMENTAJAN TEHTÄVÄT

 • Yhteydenpito ryhmän huoltajiin ja voimistelijoihin. 
 • On vastuussa pitkän tähtäimen suunnitelmien luomisesta ja toiminnan seuraamisesta. 
 • Huolehtii tiiminsä valmentajien tiedottamisesta. 
 • Ilmoittaa voimistelijat kilpailuihin, leireille sekä muihin tapahtumiin. 
   

Naisten telinevoimistelu:

https://www.voimistelu.fi/lajit/naisten-telinevoimistelu/kilpailu-ja-tuomaritoiminta/

https://www.voimistelu.fi/lajit/naisten-telinevoimistelu/merkkijarjestelma/

Miesten telinevoimistelu:

https://www.voimistelu.fi/lajit/miesten-telinevoimistelu/kilpailu-ja-tuomaritoiminta/

https://www.voimistelu.fi/lajit/miesten-telinevoimistelu/merkkijarjestelma/

Teamgym:

https://www.voimistelu.fi/lajit/teamgym/merkkijarjestelma/

https://www.voimistelu.fi/lajit/teamgym/kilpailu-ja-tuomaritoiminta/

Rytminen voimistelu:

https://www.voimistelu.fi/lajit/rytminen-voimistelu/merkkijarjestelma/

https://www.voimistelu.fi/lajit/rytminen-voimistelu/kilpailu-ja-tuomaritoiminta/, 


6. Tukitoimet

Seuran valmentajat saavat tukea toimintaansa tarpeen ja tilanteen mukaan johtokunnalta, operatiiviselta johdolta, lajitiimiltä, valmentajakollegoilta sekä yhteistyöverkostolta kuten urheiluakatemia ja Suomen Voimisteluliitto.