Valmennuslinjaus


Valmennuslinjauksen tarkoitus ja tavoite 

 • Tukee valmennustyötä yhdenmukaistamalla valmentajien toimintaperiaatteita ja käytäntöjä seuran sisällä. 
 • Toiminta on läpinäkyvää harrastajille, vanhemmille sekä kaikille seuran jäsenille.

1. Seuran arvot, pelisäännöt ja valmennuksen eettiset linjaukset 

2. Valmennuksen tavoitteet 

 • Tarjotaan monipuolisia harrastusmahdollisuuksia kaikille ikäryhmille. Seurassa tarjotaan perheliikuntaa, harjoitusryhmiä lapsille ja nuorille sekä aikuisille sekä ikääntyville harrastajille. 
 • Kilpa- ja huippu-urheilun tavoitteena on mahdollistaa kilpaileminen monella eri tasolla, sekä joukkueena että yksilönä,  kansainväliselle huipulle. 
 • Valmennuksen tavoitteena on luoda edellytyksiä menestyä kansallisella sekä kansainvälisellä tasolla kaikissa seuran kilpalajeissa.

3. Valmentajan polku 

HARRASTEVALMENTAJA

 • Apuvalmentaja : Kouluttautuminen alkaa. Tutustuminen seuran valmennuslinjaukseen ja toimintatapoihin. Apuvalmentaja toimii pääsääntöisesti harrasteryhmien ohjaajana. 
 • Ensimmäiset vuodet valmentajana : Vastuu oman ryhmän/tiimin sisällä kasvaa ja kouluttautuminen jatkuu. 
 • Vastuuvalmentaja : Ohjaajan peruskoulutus käytynä, vastuuvalmentajan täytyy olla yli 18 vuotias, mentoroi apuvalmentajia. Vastaa harjoitusten suunnittelussa, osallistuu seuran sisäisiin koulutuksiin.

KILPAVALMENTAJA 

 • Apuvalmentaja : Kouluttautuminen alkaa. Tutustuminen seuran valmennuslinjaukseen ja toimintatapoihin sekä oman lajin voimistelijanpolkuun. 
 • Ensimmäiset vuodet valmentajana : Voimisteluliiton koulutuspolun aloittaminen. Vastuu oman ryhmän/tiimin sisällä kasvaa ja kouluttautuminen jatkuu. 
 • Vastuuvalmentaja : Tuntee lajin kilpailusäännöt sekä on käynyt 1.tason valmentajakoulutuksista vähintään oman lajinkoulutuksen, valmennuksen suunnittelun ja seurannan peruskoulutuksen sekä fyysisen valmennuksen peruskoulutuksen. Vastuuvalmentaja huolehtii valmennustiimin toiminnasta. 

4. Valmentajien roolit 

YLEISET VALMENTAJAN TEHTÄVÄT 

 • Suunnittelee ja toteuttaa ryhmän valmennussuunnitelmaa, luo yhdessä valmennustiimin ja voimistelijoiden kanssa ryhmän tavoitteet. 
 • Pitää yllä yhteishenkeä, on motivoiva ja kannustava. Kohtelee harrastajia tasavertaisesti sekä huolehtii harjoittelun turvallisuudesta. 
 • Puuttuu tarvittaessa havaitsemiinsa epäkohtiin ryhmän toiminnassa. 
 • Osallistaa voimistelijoita harjoitteluun ja toimintaan liittyvissä asioissa.

 VASTUUVALMENTAJAN TEHTÄVÄT

 • Yhteydenpito ryhmän huoltajiin ja voimistelijoihin. 
 • On vastuussa pitkän tähtäimen suunnitelmien luomisesta. 
 • Huolehtii tiiminsä valmentajien tiedottamisesta. 
 • Ilmoittaa voimistelijat kilpailuihin, leireille sekä muihin tapahtumiin.