Strategia

JyVon strategia 2023-2027 pohjautuu kolmeen painopistealueeseen.

1.Menestyvä huippu-urheilu vaatii laajan harrastepohjan ja laadukaan lasten-ja nuorten toiminnan.

Huippuvaiheen saavuttaminen ja siellä menestyminen edellyttää osallistumista kansainväliseen toimintaan ja sopivasti mitoitetettuja asiantuntijapalveluita. 

2. Seuran toiminnan laadun takaavat osaavat ja hyvinvoivat ammatti-ja otovalmentajat ja -ohjaajat. Rekrytointi "hyvien tyyppien" löytämiseksi seuran toimintaan on tärkeää. JyVo panostaa strategiakaudella koulutukseen ja työhyvinvointiin. 

3. Menestyvä seura on verkostoitunut laajasti. Yhteistyötä paikallisten, kansallisten ja kansaivälisten organisaatioiden kanssa ylläpidetään ja tiivistetään myös tällä strategiakaudella.

Seura panostaa taloudellisesti huippu-urheiluun.Olemassaolevia harjoitustiloja ylläpidetään ja kehitetään hankkimalla uusia telineitä ja välineitä. Nykyisten harjoitustilojen käyttöaikoja tehostetaan, jolla taataan huippu-urheilulle paremmat olosuhteet.

Vuonna 2014 käynnistynyt Hippoksen alueen uudisrakentaminen alkaa vuonna 2023-2024. Seura on ollut mukana tiiviisti projektissa ja konsultoi uusien voimistelutilojen toteutuksessa Monitoimiareenalle. Seuran toiminnot siirtyvät uusiin tiloihin niiden valmistuttua 2025-2026.


JyVon valitsemiin kolmeen strategiseen linjaan tehdään toimenpidesuunnitelmat/mittarit ja nimetään vastuuhenkilöt .