Palautekysely

Hei JyVolainen!

Palautekyselyssä on kuusi aihealuetta:

yleiskatsaus JyVon:n toiminnasta, ohjattujen treenien sisältö, valmentajien ammattitaito,  treeniolosuhteet, markkinointi + seuran viestintä ja syyt treenata JyVo:ssa,

Kysymykset ovat suurimmaksi osaksi suljettuja, eli vastaat niihin valitsemalla oikean arvosanan, mutta joukossa on muutama avoin kysymys, joihin voit halutessasi vastata. 

Kyselyyn menee noin 5 minuuttia. Vastaukset käsitellään anonyymisti.

Yleiskatsaus JyVon toiminnasta

Ohjattujen treenien (harrasteliikunta tai voimistelu) sisältö

Tässä osiossa kysymme palautetta treenien sisältöön, odotuksiin ja  vaikeusasteeseen. Voit antaa kehitysideoita ja toiveita treenien sisältöihin.

Ohjaajan/ valmentajan ammattitaito

Tässä osiossa pyydämme sinulta palautetta ohjaajiemme ammattitaitoon liittyen; oletko tyytyväinen ohjeistuksiin, ottaako ohjaaja kaikki tasapuolisesti huomioon, tai koetko kehittyväsi/ lapsesi kehittyvän treeneissämme?

Liikuntatilat ja harjoitusolosuhteet

Tässä osiossa haluamme kuulla sinun palautteesi liikuntatilojen (koulujen liikuntasalit, telinesali, JyVon toimisto) kunnosta, varustelusta ja saavutettavuudesta.

Seuran viestintä ja markkinointi

Tässä osiossa kysymme kuinka hyvin saat tiedon JyVon ajankohtaisista tapahtumista, ovatko verkkosivut selkeät, tai onko sinulla jotain odotuksia seuran viestinnästä ja jäsenkirjeistä.

Osallistumme JyVon ohjattuihin treeneihin, koska...

Valitse kaikki kohdat, jotka osuvat teihin

Suosittelen Jyväskylän Voimistelijoita muille, koska..

Voimistelijan/harrastajan tiedot

Olenko JyVon jäsen
Laji