Valmennussääntö

Päivitetty 10/2021


1. ILMOITTAUTUMINEN

Valmennusryhmään ilmoittaudutaan seuran nettisivuilla.


2. LASKUTUS 

(Kaikki laskutukseen liittyvät asiat hoidetaan sähköpostitse osoitteessa rvlaskutus@jyvo.fi)

Ryhmiltä laskutetaan valmennusmaksu kuukausittain kuukauden viiveellä (esimerkiksi tammikuun laskut helmikuussa jne). Harjoitusmaksu on maksettava laskun eräpäivään mennessä. Maksuhuomautuksista perimme 5€:n kulun ja viivästyskoron.

Katso hinnoittelu.

Ns. ulkoistetut toiminnat, kuten baletti, fysioterapia ym. laskutetaan kustannusperäisesti osallistujilta, jotka osallistuvat ko. oheisharjoitteluun. Ulkoistetut toiminnat laskutetaan, vaikka voimistelija on poissa niistä yksittäisen poissaolon takia (ks. 2 viikon omavastuu kohdasta 4).

Maksullisen harjoitustilan käyttö laskutetaan kuukausittain: tilan vuokra/ tilaa käyttävä ryhmä. Hippoksella harjoittelevilta ryhmiltä laskutetaan 'olosuhdelisä' kuukausittain harjoitusmaksun yhteydessä. 

Kilpailuihin osallistuvilta voimistelijoilta laskutetaan 20€ kilpailumaksu / osallistuja / tapahtuma osallistumismaksun lisäksi. Stara-tapahtumien osallistumismaksu 10€/ osallistuja / tapahtuma osallistumismaksun lisäksi.

Kilpailumaksulla katetaan osittain valmentajien ja tuomareiden kuluja. Kilpailuihin lähtevän voimistelijan perheen vastuulla on toimittaa oma valmentaja sekä mahdollisesti tuomari kilpailupaikalle ja kotiin.

Ikäkausikilpailujen ja kansainvälisten kilpailujen osallistujien kokoonpanoista päättää ryhmän vastuuvalmentaja. Kv-kilpailujen laskutus tapahtuu toteutuneiden kulujen mukaan. Kuluja tulee osallistumismaksusta sekä tuomarin / valmentajan matka- / majoituskuluista. Näihin kilpailuihin ilmoittautuneiden voimistelijoiden perheiden tulee olla tietoisia maksukäytänteistä. Ilmoittautumiset ovat sitovia.

Kilpailuihin ilmoittautumiset ovat sitovia. Ilmoittautumisvaiheessa JyVo sitoutuu tuomarivelvoitteeseen, joka määräytyy osallistujien lukumäärän mukaan. Mikäli kilpailuihin ilmoittautunut voimistelija jättäytyy pois kilpailusta (esim. sairaustapaukset), otattehan yhteyttä rv@jyvo.fi. Kilpailun osallistumismaksusta saa vapautuksen / osittaisen vapautuksen ainoastaan pätevää lääkärintodistusta vastaan. Sairauspoissaolot hoidetaan kilpailun järjestäjän ja JyVon kanssa yhteistyössä (rv@jyvo.fi).

Leirille osallistuvien voimistelijoiden tulee maksaa 20€ leirimaksu / osallistuja / leiri oman leirimaksunsa lisäksi. Leirimaksu koskee avoimia leirejä. Tällä katetaan osittain valmentajien leirikustannuksia (yöpymiset). Vanhempien vastuulla on kuljettaa oma valmentaja sekä leiripaikalle että kotiin. 

Sisaralennus tulee huomioida itse laskua maksettaessa. Alennusta ei hyvitetä jälkikäteen. Sisaralennus on 10€ / kausi (kevät ja syksy). Alennus tulee huomioida jokaisen kauden ensimmäisessä laskussa. 

Ryhmissä on kahden kerran kokeiluvara. Pidemmästä harjoittelukokeilusta sovitaan erikseen ryhmän vastuuvalmentajan kanssa. 

Kilparyhmien vuotuiset harjoitusmaksut on jaettu tasan 12 kuukaudelle, ja ne laskutetaan joka kuukausi saman suuruisissa erissä. Vuotuisissa maksuissa on huomioitu yhteensä 5 lomaviikkoa, joiden ajankohdan kunkin ryhmän vastuuvalmentaja määrittää.

Epidemiat / Muut seurasta johtumattomat toiminnan keskeytykset

Mikäli sali suljetaan tai toiminta keskeytetään seurasta riippumattomista syistä, ei mahdollisia maksuhyvityksiä tehdä kuin poikkeustapauksissa. Hyvitys tapahtuu pitämällä korvaavat harjoitukset peruttujen tilalle.

Mikäli korvaavia harjoituksia ei pystytä pitämään, palautetaan harjoitusmaksu. Palautuksesta vähennetään 2 viikkoa omavastuuta.

Jäsenmaksua ei palauteta.

Kaikki laskutukseen liittyvät kyselyt hoidetaan sähköpostilla osoitteessa rvlaskutus@jyvo.fi


3. SITOUTUMINEN

Kilparyhmiin päästyään toivoisimme, että perheet sitoutuvat seuran toimintaan. 

Katso myös § 5 kuinka toimitaan, jos voimistelija haluaa lopettaa harrastuksen.

Voimistelija on velvollinen maksamaan seuralle kilpailuilmoittautumisista tai osallistumisista tms. aiheutuneet seuran ilmoittamat maksut. Mikäli kilpailuosallistuminen tms. peruuntuu voimistelijalähtöisestä syystä, ei seura hoida osallistumismaksujen palautuksia, vaan näissä tapauksissa osallistumismaksu tulee maksaa JyVon lähettämän laskun tiedoilla ja hoitaa palautukset itsenäisesti järjestävän tahon kanssa.


4. POISSAOLOT

Tulevista poissaoloista (matkat, leirikoulut, koululauantait yms.) on ilmoitettava ryhmän vastuuvalmentajalle mahdollisuuksien mukaan hyvissä ajoin.

Sairauspoissaoloista tulee ilmoittaa omalle valmentajalle ennen harjoituksia valmentajan antamien ohjeiden mukaan (soittamalla, sähköpostitse tms.).

Yli kolmen viikon sairauden aiheuttamasta poissaolosta ei peritä kausimaksua kahden viikon
omavastuuajan jälkeiseltä ajalta. Ilmoitus rvlaskutus@jyvo.fi maksuhyvityksen saamiseksi.


Satunnaiset poissaolot tunneilta eivät ole korvattavissa.

Maksuvapautusta ei myönnetä osittaisesta harjoittelukiellosta (esim. kipeytynyt polvi).

Maksuvapautuksen saamiseksi tulee voimistelijan keskustella vastuuvalmentajansa kanssa tilanteen tapauskohtaisesta menettelystä. Mikäli yhdessä koetaan parhaaksi täyslepo, tulee toimittaa lääkärintodistus, josta selviää harjoittelukiellon alkamis- ja loppumispäivä. Lääkärintodistus on toimitettava sähköpostitse rvlaskutus@jyvo.fi esim. kuvana.

5. LOPETTAMINEN

Lopettamisilmoitus tulee tehdä kirjallisesti osoitteeseen rvlaskutus@jyvo.fi. Lopettamisilmoitus astuu voimaan siitä päivästä kun sähköposti on lähetetty. Lopetusilmoituksen tulee olla virallinen, jotta voimistelija on oikeutettu maksuhyvitykseen.

Harjoitusmaksuissa on kuukauden irtisanomisaika. Irtisanomisaika huomioidaan täysinä kalenterikuukausina.

Esim. irtisanominen tapahtuu 30.1.2019, tällöin laskutetaan maksuvelvoitteen mukaisesti helmikuu 2019. Jos irtisanominen tapahtuu esim. 2.2.2019, laskutetaan helmi- ja maaliskuu.

6. MUUT

JyVolla on oikeus käyttää valokuvia, videokuvaa, tms. materiaalia tuntitilanteista ja näytöksistä omassa markkinoinnissaan, mikäli sitä ei ole erikseen kielletty.

Voimistelija sitoutuu kauden alussa sovittuun joukkueen aikatauluun ja pelisääntöihin. Kilpailukaudella ja ennen esiintymisiä voimistelijan tulee osallistua säännöllisesti ryhmän harjoituksiin. Valmentaja määrittelee kunkin kilpailun edustajat / kokoonpanon parhaalla katsomallaan tavalla.

Tason / joukkueen vaihdon voi tehdä vain valmennustiimin (vastuuvalmentaja, lajikoordinaattori) luvalla. Ryhmän vaihdoksesta tulee aina ilmoittaa kirjallisesti osoitteeseen rv@jyvo.fi.

Voimistelija ja hänen huoltajansa sitoutuvat noudattamaan tässä kirjattuja valmennussääntöjä.

Mahdollisista muutoksista ilmoitetaan hyvissä ajoin seuran nettisivuilla.

Osoitteen ja puhelinnumeron muutoksista on ilmoitettava välittömästi toimistolle (rv@jyvo.fi).


7. RYTMISEN VOIMISTELUN JAOSTO 2021

Sanna Aarrelampi (rv@jyvo.fi)

Maria Laine

Maria Hämäläinen

Leena Murtamo-Järvinen

Elina Alanko

Riikka Huusko