Valmennussääntö

Päivitetty 1/2023


1. ILMOITTAUTUMINEN

Valmennusryhmään ilmoittaudutaan seuran nettisivuilla.


2. LASKUTUS 

Kaikki laskutukseen liittyvät asiat hoidetaan sähköpostitse osoitteessa rvlaskutus@jyvo.fi

Ryhmiltä laskutetaan valmennusmaksu kuukausittain kuukauden viiveellä (esimerkiksi tammikuun laskut helmikuussa jne). Harjoitusmaksu on maksettava laskun eräpäivään mennessä. Maksuhuomautuksista perimme 5€:n kulun ja viivästyskoron.

Katso hinnoittelu.

Kaikki harjoitusmaksut laskutetaan kauden alussa ilmoittautumisen yhteydessä annettuun huoltajan sähköpostiin lähetettävällä laskulla (sähköposti ja PDF-liite). Laskut ja muistutukset tulevat vanhemman/huoltajan yhteyssähköpostiin jäsenrekisterissä olevilla nimitiedoilla eli harrastajan mukaan. Seuran harrastajan huoltaja sitoutuu maksamaan harjoitus- sekä jäsenmaksun ilmoittaessaan lastansa toimintaan. Tämä koskee alaikäisiä. 

Mahdollinen 1. maksumuistutus lähetetään sähköpostitse ilmoittautumisen yhteydessä annettuun sähköpostiosoitteeseen.  Maksumuistutuskulut ovat 5 € + viivästyskorko. Mikäli laskua ei hoideta viikon kuluessa laskun lähettämisestä seuran tilille, tällöin 2. maksumuistutus lähetetään postitse rekisterissä olevaan kotiosoitteeseen.

Jos maksua ei ole maksettu viikon kuluessa laskun postitse lähettämisestä, siirretään se Ropo Capital -yhtiölle perintään. Alaikäisten kohdalla perintään lähetetään huoltajan tiedot.

Postin kautta lähetettävistä laskuista peritään 2,50 € laskutuslisä.

Maksusopimukset:

Mikäli haluat muuttaa eräpäivää tai saada maksuaikaa, tehdä maksusuunnitelman tms. laskulle tulee huoltajan /aikuisen olla yhteydessä sähköpostitse laskuttajaan rvlaskutus@jyvo.fi.

Laskuille sovitaan mahdolliset maksuaikataulut + erät ainoastaan sähköpostitse.

Ns. ulkoistetut toiminnat, kuten baletti, fysioterapia ym. laskutetaan kustannusperäisesti osallistujilta, jotka osallistuvat ko. oheisharjoitteluun. Ulkoistetut toiminnat laskutetaan, vaikka voimistelija on poissa niistä yksittäisen poissaolon takia (ks. 2 viikon omavastuu kohdasta 2).

Kilpailuihin osallistuvilta voimistelijoilta laskutetaan 20€ kilpailumaksu / osallistuja / tapahtuma kisajärjestäjän veloittaman osallistumismaksun lisäksi. Stara-tapahtumien kilpailumaksu on 10€/ osallistuja / tapahtuma osallistumismaksun lisäksi.

Kilpailumaksulla katetaan osittain valmentajien ja tuomareiden kuluja. Kilpailuihin lähtevän voimistelijan perheen vastuulla on toimittaa oma valmentaja sekä mahdollisesti tuomari kilpailupaikalle ja kotiin.

Ikäkausikilpailujen ja kansainvälisten kilpailujen osallistujien kokoonpanoista päättää ryhmän vastuuvalmentaja. Kv-kilpailujen laskutus tapahtuu toteutuneiden kulujen mukaan. Kuluja tulee osallistumismaksusta sekä valmentajan ja tuomarin matka- ja majoituskuluista. Ilmoittautumiset ovat sitovia.

Kilpailuihin ilmoittautumiset ovat sitovia. Ilmoittautumisvaiheessa JyVo sitoutuu tuomarivelvoitteeseen, joka määräytyy osallistujien lukumäärän mukaan. Mikäli kilpailuihin ilmoittautunut voimistelija jättäytyy pois kilpailusta (esim. sairaustapaukset), otattehan yhteyttä rv@jyvo.fi. Kilpailun osallistumismaksusta saa osittaisen vapautuksen ainoastaan pätevää lääkärintodistusta vastaan. Sairauspoissaolot hoidetaan kilpailun järjestäjän ja JyVon kanssa yhteistyössä (rv@jyvo.fi).

Leirille osallistuvien voimistelijoiden tulee maksaa 20€ leirimaksu / osallistuja / leiri oman leirimaksunsa lisäksi. Leirimaksu koskee avoimia leirejä. Tällä katetaan osittain valmentajien leirikustannuksia (yöpymiset). Vanhempien vastuulla on kuljettaa oma valmentaja sekä leiripaikalle että kotiin. 

Sisaralennus tulee huomioida itse laskua maksettaessa. Alennusta ei hyvitetä jälkikäteen. Sisaralennus on 10€ / kausi (kevät ja syksy). Alennus tulee huomioida jokaisen kauden ensimmäisessä laskussa. 

Ryhmissä on kahden kerran kokeiluvara. Pidemmästä harjoittelukokeilusta sovitaan erikseen ryhmän vastuuvalmentajan kanssa. 

Kilparyhmien vuotuiset harjoitusmaksut on jaettu tasan 12 kuukaudelle, ja ne laskutetaan joka kuukausi saman suuruisissa erissä. Vuotuisissa maksuissa on huomioitu yhteensä 5 lomaviikkoa, joiden ajankohdan kunkin ryhmän vastuuvalmentaja määrittää.

Voimistelijan viikoittaisen harjoitustuntimäärän tai ryhmän vaihtuessa tulee huoltajan olla aina yhteydessä rv@jyvo.fi-osoitteeseen ja ilmoittaa muutoksista.

Sairaus, loukkaantuminen, karanteeni/eristys

Sairauspoissaolot ja muut hyväksyttävät syyt hyvitetään hinnoista yhden kuukauden omavastuun jälkeen.

Hyvityssumma hyvitetään tuntiperusteisesti, jonka valmentaja määrittelee.

Valmentaja hyväksyy syyn poikkeukselliseen viikkoharjoitteluun esim koulueste tms. Mikäli syy ei ole hyväksyttävä kuukausilaskutus pysyy entisellään.

Koronaan ja muihin vastaaviin epidemioihin noudatetaan samaa sääntöä mahdollisissa maksupalautuksissa.

Satunnaisia poissaoloja tunneilta ei korvata.

Maksuvapautusta ei myönnetä osittaisesta harjoittelukiellosta (esim. kipeytynyt polvi).

Maksuvapautuksen saamiseksi tulee voimistelijan keskustella vastuuvalmentajansa kanssa tilanteen tapauskohtaisesta menettelystä. Mikäli yhdessä koetaan parhaaksi täyslepo, se hyvitetään ylläoleva omavastuuaika huomioiden.

Epidemiat / Muut seurasta johtumattomat toiminnan keskeytykset

Mikäli sali suljetaan tai toiminta keskeytetään seurasta riippumattomista syistä, ei mahdollisia maksuhyvityksiä tehdä kuin poikkeustapauksissa. Hyvitys tapahtuu pitämällä korvaavat harjoitukset peruttujen tilalle.

Mikäli korvaavia harjoituksia ei pystytä pitämään, palautetaan harjoitusmaksu. Palautuksesta vähennetään 2 viikkoa omavastuuta.

Jäsenmaksua ei palauteta.

Kaikki laskutukseen liittyvät kyselyt hoidetaan sähköpostilla osoitteessa rvlaskutus@jyvo.fi


3. SITOUTUMINEN

Kilparyhmiin päästyään toivoisimme, että perheet sitoutuvat seuran toimintaan. 

Katso myös § 4 kuinka toimitaan, jos voimistelija haluaa lopettaa harrastuksen.


4. LOPETTAMINEN

Lopettamisilmoitus tulee tehdä kirjallisesti osoitteeseen rvlaskutus@jyvo.fi. Lopettamisilmoitus astuu voimaan siitä päivästä kun sähköposti on lähetetty. Lopetusilmoituksen tulee olla virallinen, jotta voimistelija on oikeutettu maksuhyvitykseen.

Harjoitusmaksuissa on kuukauden irtisanomisaika. Irtisanomisaika huomioidaan täysinä kalenterikuukausina.

Esim. irtisanominen tapahtuu 30.1.2024, tällöin laskutetaan maksuvelvoitteen mukaisesti helmikuu 2024. Jos irtisanominen tapahtuu esim. 2.2.2024, laskutetaan helmi- ja maaliskuu.

5. MUUT

JyVolla on oikeus käyttää valokuvia, videokuvaa, tms. materiaalia tuntitilanteista ja näytöksistä omassa markkinoinnissaan, mikäli sitä ei ole erikseen kielletty.

Voimistelija sitoutuu kauden alussa sovittuun joukkueen aikatauluun ja pelisääntöihin. Kilpailukaudella ja ennen esiintymisiä voimistelijan tulee osallistua säännöllisesti ryhmän harjoituksiin. Valmentaja määrittelee kunkin kilpailun edustajat / kokoonpanon parhaalla katsomallaan tavalla.

Tason / ryhmän vaihdon voi tehdä vain valmennustiimin (vastuuvalmentaja, lajikoordinaattori) luvalla. Ryhmän vaihdoksesta tulee aina ilmoittaa kirjallisesti osoitteeseen rv@jyvo.fi.

Voimistelija ja hänen huoltajansa sitoutuvat noudattamaan tässä kirjattuja valmennussääntöjä.

Mahdollisista muutoksista ilmoitetaan hyvissä ajoin seuran nettisivuilla.

Osoitteen ja puhelinnumeron muutoksista on ilmoitettava välittömästi toimistolle (rv@jyvo.fi).


6. RYTMISEN VOIMISTELUN JAOSTO 2023

Sanna Aarrelampi 

Kari Kasurinen

Maria Hämäläinen

rv@jyvo.fi