Kilparyhmien kuukausilaskutus

Rytmisen voimistelun hinnoittelu kts. täältä.


Kilparyhmien hinnoittelu alk. 1.9.2023:                                                         

Miten hinta määräytyy?

 Valmentaja arvioi vuoden harjoittelun  kokonaistuntimäärän ja se määrittää kuukausihinnan. 

Tuntihinnat 2024

Tuntihinnat pysyvät samoina kuin 2023.

Jos tunteja on esim. 7.5, on tuntihinta 4,9 €.

Katso tuntihinnat sivun lopussa.

Aamuharjoittelu kouluaikaan

Gradian oppilailta ei peritä harjoitusmaksua aamuharjoittelusta, koska Gradia osallistuu oppilaidensa kustannuksiin .

Aamuharjoittelu laskutetaan 2 kertaa vuodessa, niiltä voimistelijoilta, jotka eivät kuulu Gradiaan.

Aamuharjoitteluun sitoudutaan ryhmäkohtaisesti koulun jaksojen mukaan. Poisjäänti aamuharjoittelusta ei oikeuta laskutushyvitykseen.

HUOM! Koskee vain kouluaikaan tehtyä aamuharjoittelua ma-pe.


Laskutus 1 krt/kuukaudessa

12 kertaa vuodessa.

Laskutus tapahtuu kerran kuukaudessa takautuvasti eli esim. syyskuun 2024 harjoitusmaksu laskutetaan lokakuussa 2024 . Lasku lähetetään sähköpostilla PDF  liitteenä yhteystiedoissa olevaan sähköpostiin. 

HUOM! Seuralla ei ole käytössä verkko laskutusta.

 Loma-ajat

Loma-ajat sisältyvät vuosihintaan ja vuosihinnassa on laskettu pois ennakkohyvityksenä yksi viikko vuodessa ns. koulusta ym. johtuvista poissaoloista. Kilparyhmät lomailevat 2–7 viikkoa ryhmän tason mukaan.


Maksu useammassa erässä

Mikäli haluaa maksaa laskun useammassa erässä, tulee siitä sopia sähköpostitse osoitteessa laskutus@jyvo.fi.

 Laskua maksaessa tulee käyttää laskulla olevaa viitenumeroa, jotta maksusuoritukset kohdistuvat oikealle laskulle.

 

Laskumuistutukset

Seuran laskutus lähettää automaattisesti erääntyville laskuille muistutuksia kerran kuukaudessa, mutta jos on tehnyt maksusopimuksen useammassa erässä, niin ei muistutuskuluja tarvitse maksaa.              

 

Sisaralennus

 -10 €/2 krt vuosi. Summan voi vähentää omatoimisesti toukokuun ja marraskuun laskulta.

Jäsenmaksu , 20 €/vuonna 2024

Harjoitusmaksujen lisäksi laskutetaan seuran jäsenmaksu 20 € / vuosi. Jäsenmaksu laskutetaan kerran vuodessa eli 1. erässä tai kesken kauden toimintaa liityttäessä laskutetaan se ensimmäisellä laskulla. Vuosittainen seuran jäsenmaksu vahvistetaan seuran syyskokouksessa.

Harrastuksen lopettaminen

Lopettamisilmoitus tulee tehdä sähköpostilla osoitteeseen laskutus@jyvo.fi. Lopettamisilmoitus astuu voimaan siitä päivästä kun sähköposti on lähetetty. 

Harjoitusmaksuissa on kuukauden irtisanomisaika. Irtisanomisaika huomioidaan täysinä kalenterikuukausina.

Irtisanominen tapahtuu 30.1.2024, tällöin laskutetaan maksuvelvoitteen mukaisesti vielä helmikuu 2024. Jos irtisanominen tapahtuu esim 2.2.2024, laskutetaan helmi -maaliskuu 2024. 

Voimistelija saa halutessaan harjoitella laskuvelvollisuuden loppuun saakka.


Leirit&Kilpailut                                         

Kuukausimaksuun ei vaikuta osallistuminen leireille tai kilpailutoimintaan. Seura maksaa leirille  ja kilpailuihin osallistuvien seuravalmentajien kuluja.

Sairauspoissaolot & muut hyväksyttävät syyt

Sairauspoissaolot ja muut hyväksyttävät syyt hyvitetään hinnoista yhden kuukauden omavastuun jälkeen.

Hyvityssumma hyvitetään tuntiperusteisesti, jonka valmentaja määrittelee.

Valmentaja hyväksyy syyn poikkeukselliseen viikkoharjoitteluun esim koulueste tms. Mikäli syy ei ole hyväksyttävä kuukausilaskutus pysyy entisellään.

Epidemiat tai seurasta johtumattomat toiminnan keskeytykset

Mikäli sali suljetaan tai toiminta keskeytetään seurasta riippumattomista syistä, niin harjoitusmaksut peritään yhden kuukauden omavastuulla, minkä jälkeen laskutus keskeytyy sulun loppuajaksi.

Jäsenmaksua ei palauteta.

Ulkoistetut toiminnat

Ulkoistetut toiminnat (esim. baletti, fysioterapia, koreografia yms.) laskutetaan kustannusperäisesti osallistujilta, jotka osallistuvat kyseiseen oheisharjoitteluun.

Ulkoistetut toiminnat laskutetaan, vaikka voimistelijalla olisi niistä yksittäisiä poissaoloja.

HUOM! Akatemiakortin lunastaneilla voimistelijoilla sisältyy erikseen sovitut palvelut akatemiamaksuun.

Permantokoreografian hinta/palkka sovitaan tekijän kanssa etukäteen ja se kerrotaan kyseiseen toimintaan osallistuvalle etukäteen ennen prosessin aloittamista. Hinta n. 100–150 euroa/ohjelma. +työnantajan maksamat sivukulut n. 24 %

Kilpailumaksu

Kilpailumaksulla katetaan osittain kilpailutoiminnasta seuralle koituvia valmentaja- ja tuomarikuluja. Kilpailumaksut 20 € / kilpailu / voimistelija laskutetaan kuukausittain tai, kun valmentaja antaa tiedot laskutukseen.

Huom! Kilpailumaksu ei sisällä osallistumis-, matka- tai muita kuluja, jotka laskutetaan samalla laskulla.

Esimerkkilaskelma:

Voimistelija osallistuu kevään 2024 aikana 3 kilpailuun, joista järjestäjä laskuttaa 40 € osallistumismaksua / kilpailu. Kilpailuun voimistelija menee omalla kyydillä. Kevään lasku on tässä tapauksessa 3x 40 €=120 € (osallistumismaksu) + 3 x 20 €=60 € (seuran kilpailumaksu).

Laskun loppusumma 170 €.

Kilpailu/leiri ym. matkakustannukset (muulla kuin omalla kyydillä)

Matkakustannukset jaetaan matkalle osallistuvilta kustannusperusteisesti.

Esim 1. Bussimatka kustannus 500 € ja kyydissä 50 voimistelijaa. Kustannus matkasta on 10 €/kyytiläinen.

Esim 2. Kolme voimistelijaa menee leirille/kisoihin Helsinkiin valmentajan autolla. Valmentaja tekee seuralle matkalaskun 560 km + korvaus seuran matkustussäännön mukaan. Kustannus olisi esim. 200 €, jolloin 200 € / 4 = 50 €/kyytiläinen.

Jokainen voimistelija kulkee kisamatkat omalla vastuullaan ja alaikäiset huoltajien vastuulla.

Omilla kyydeillä liikkuessa osalliset sopivat mahdollisesta kustannusten jaosta keskenään.

Mikäli seuran valmentaja tai tuomari pääsee jonkun vanhemmat kyydissä kisoihin, niin siitä hyvitetään voimistelijaa seuran kilpailumaksusta -10 €/suunta. 

Lisätietoa&kysymyksiä    

Laskutukseen liittyvät kyselyt sähköpostilla laskutus@jyvo.fi.

Kiitos

Seura pidättää oikeuden 

muutoksiin                   

Tuntia / viikko€ / tunti
37,2
46,7
56,3
65,2
75,0
84,8
94,6
104,4
114,2
124,0
133,8
143,6
153,4
163,2
17 -193,0
20 tuntia ja enemmän2,8