Kilpa/taitoryhmien hinnoittelu

Rytmisen voimistelun hinnoittelu kts. täältä.


Yleistä

Kilparyhmät laskutetaan 2 kuukauden välein. Kilpavoimistelussa voimistelija sitoutuu ryhmänsä harjoitusmäärään ja harjoitusmaksu määräytyy valmentajan suunnittelemien tuntien mukaisesti.

Ns. viikkovaihteluita tunneissa ei huomioida. 

Esim. Valmentaja on suunnitellut että ryhmä harjoittelee 10 tuntia /viikossa niin tuntihinta on 4,4euroa, vaikka yhtenä viikkona hajoiteltaisiin 12 tuntia. Maksu ei myöskään nouse jos tunteja esim. 8 4,8 euroa.

 Kesällä hyvitetään max. 1 vko / omaa lomaa (ajalla 1.6.-15.8. koululaisten kesäloma). Muina aikoina ns. omia lomia ei hyvitetä.

Yläasteen leireillä JyVon valmentajien pitämät lajiharjoitukset laskutetaan laskennallisella tuntihinnalla.

Harjoitusmaksujen lisäksi laskutetaan seuran jäsenmaksu 20 € / vuosi.

Sisaralennus

 -10 €/ 2 krt vuosi. Summan voi vähentää syys- ja kevätkauden ensimmäisen laskun loppusummasta omatoimisesti jokaisen sisaruksen osalta.  

Tuntia / viikko€ / tunti
1,58,8
28,2
37,2
46,7
56,3
65,2
75,0
84,8
94,6
104,4
114,2
124,0
133,8
143,6
153,4
163,2
17 ja enemmän3,0

Kilpailumaksu

20 € / kilpailu / voimistelija. Kilpailumamaksulla katetaan osittan valmentaja- ja tuomarikuluja. Kilpailumaksut laskutetaan kilpailukauden jälkeen 2-3 krt vuodessa. Huom! Kilpailumaksu ei sisällä osallistumis-, matka- tai muita kuluja, jotka laskutetaan samalla laskulla.

Esimerkki: Voimistelija X osallistuu kevään 2022 aikana 3 kilpailuun, joista järjestäjä laskuttaa 30 € osallistumismaksua / kilpailu. Kilpailuun X menee omalla kyydillä. Kevään lasku on tässä tapauksessa 3 x 30 €=90 € (osallistumismaksu) + 3 x 20 €=60 € (seuran kilpailumaksu).

Laskun loppusumma 150 €.


Kilpailu/leiri ym. matkakustannukset (muulla kuin omalla kyydillä)

Matkakustannukset jaetaan matkalle osallistuvilta kustannuperusteisesti,

Esim 1. Bussimatka kustannus 500 euroa ja kyydissä 50 JyVolaista. Kustannus matkasta on 10 €/kyytiläinen.

Esim 2. 3 voimistelijaa menee leirille/kisoihin Helsinkiin valmentajan autolla. Valmentaja tekee seuralle matkalaskun 560 km +korvaus seuran matkustussäännön mukaan olisi  esim. 200 euroa . 200 euroa :4= 50 €/kyytiläinen.

Jokainen voimistelija kulkee kisamatkat omalla vastuullaan.

Omilla kyydeillä liikkuessa vanhemmat sopivat mahdollisesta kustannusten jaosta keskenään.


Sairaus, loukkaantuminen, karanteeni/eristys

Sairaus-, loukkaantumis- tai karanteeni/eristystapauksissa hyvitetään ainoastaan min. 1 kk poissaolo sairaslomatodistuksella (2 viikon omavastuu vähennettynä). Koronaan ja muihin vastaaviin epidemioihin noudatetaan samaa sääntöä mahdollisissa maksupalautuksissa.

Satunnaisia poissaoloja tunneilta ei korvata.

Maksuvapautusta ei myönnetä osittaisesta harjoittelukiellosta (esim. kipeytynyt polvi).

Maksuvapautuksen saamiseksi tulee voimistelijan keskustella vastuuvalmentajansa kanssa tilanteen tapauskohtaisesta menettelystä. Mikäli yhdessä koetaan parhaaksi täyslepo, se hyvitetään ylläoleva omavastuuaika huomioiden.


Lopettaminen

Jos voimistelija päättää lopettaa ennen laskutuskauden loppua, laskutetaan häneltä harjoitusmaksu kuluvan laskutuskauden loppuun normaalisti.

Lopettamiset ilmoitetaan sähköpostilla laskutus@jyvo.fi.


Epidemiat tai seurasta johtumattomat toiminnan keskeytykset

Mikäli sali suljetaan tai toiminta keskeytetään seurasta riippumattomista syistä, ei mahdollisia maksuhyvityksiä tehdä kuin poikkeustapauksissa. Hyvitys tapahtuu pitämällä korvaavat harjoitukset peruttujen tilalle.

Mikäli korvaavia harjoituksia ei pystytä pitämään harjoitusmaksu palautetaan. Palautuksesta vähennetään 2 viikkoa omavastuuta.

Kilparyhmissä korvaavien harjoitusten pitäminen ei onnistu, koska toiminta käynnissä koko vuoden eli harjoitusmaksut peritään keskeytyksessä 2 viikon omavastuulla, jonka jälkeen laskutus keskeytyy sulun loppuajaksi.

Jäsenmaksua ei palauteta.


Muut asiat

Ulkoistetut toiminnat (esim. baletti, fysioterapia, koreografia yms.) laskutetaan kustannusperäisesti osallistujilta, jotka osallistuvat kyseiseen oheisharjoitteluun. Ulkoistetut toiminnat laskutetaan vaikka voimistelija on poissa niistä yksittäisen poissaolon takia. Ulkoisten palveluiden maksuun lisätään ryhmän normituntimaksu. 

HUOM! Akatemiakortin lunastaneilla voimistelijoilla sisältyy erikseen sovitut palvelut akatemiamaksuun.

Permantokoreografian hinta/palkka sovitaan tekijän kanssa etukäteen ja se kerrotaan laskun maksajalle etukäteen ennen prosessin aloittamista. Hinta n. 100-150 euroa/ohjelma.

Huom! Sovittu korvaus maksetaan palkkana ja laskulle lisätään työnantajan maksamat sivukulut 24%.


Laskutuskäytännöt

Kaikki harjoitusmaksut laskutetaan ilmoittautumisen yhteydessä annettuun huoltajan sähköpostiin lähetettävällä laskulla (sähköposti ja PDF-liite). Lasku lähetetään harrastajan nimellä ja yhteyshenkilö vastaa laskun maksamisesta.

Mahdollinen 1. maksumuistutus lähetetään sähköpostitse ilmoittautumisen  yhteydessä annettuun sähköpostiosoitteeseen. 

Maksumuistutuskulut ovat 5 € sekä viivästyskorko. Mikäli laskua ei hoideta viikon kuluessa laskun lähettämisestä seuran tilille, tällöin 2. maksumuistutus lähetetään postitse rekisterissä olevaan kotiosoitteeseen. Jos maksua ei ole maksettu viikon kuluessa laskun postitse lähettämisestä, siirretään se Ropo Capital yhtiölle perintään. Alaikäisten kohdalla perintään lähetetään huoltajan tiedot.

Postin kautta lähetettävistä laskuista peritään 2,50 € laskutuslisä.


Maksusopimukset:

Mikäli haluat muuttaa eräpäivää tai saada maksuaikaa, tehdä maksusuunnitelman tms. laskulle tulee huoltajan /aikuisen olla yhteydessä sähköpostitse laskuttajaan /seuraan laskutus@jyvo.fi.

Laskuille sovitaan mahdolliset maksuaikataulut+erät ainoastaan sähköpostitse EI KOSKAAN MUULLA TAVALLA!