Rytmisen voimistelun harrasteryhmät

Harrasteryhmiin ei tarvita aiempaa liikunta- tai voimistelutaustaa. 


Harrasteryhmissä opitaan voimistelun alkeita leikin kautta. Harrasteryhmien tavoitteena on opettaa lapsia nauttimaan liikunnasta ja tuoda liikunta osaksi lasten elämäntapoja. Samalla valmistetaan pohja, josta voi suuntautua kilpailemaan tai harrastamaan omien mieltymysten mukaisesti voimistelua tai muuta liikuntaa. Voimistelukoulut tukevat liikunnan perustaitojen kehitystä ennen varsinaisten lajitaitojen opettelua. Jokainen lapsi pääsee kokemaan onnistumisen elämyksiä. Voimisteluharrastus tukee lapsen kehitystä liikunnan, tunne-elämän, sekä sosiaalisuuden alueella. 

Tutustu ryhmätarjontaan lukujärjestyksestä!


Lisätietoja osoitteesta rv@jyvo.fiTuntikuvaukset


Voimistelu + välineet 3-4 v & 5-7 v

Tässä ryhmässä pääset harjoittelemaan voimistelun alkeita, liikkumaan monipuolisesti, temppuilemaan acrobatian muodossa, sekä kokeilemaan rytmisen voimistelun välineitä. Tunneilla liikutaan tehokkaasti, mutta opitaan myös keskittymään taitoa vaativin tehtäviin.

Vanhempi- lapsi jumppa 1-2 v

Tässä ryhmässä perheen pienimmät pääsevät vanhemman avustuksella temppuilemaan, liikkumaan musiikin tahdissa ja peuhaamaan. 

Rytminen Voimistelu 8-10 v

Tässä ryhmässä harjoitellaan voimistelun alkeita, liikutaan musiikin tahdissa, sekä harjoitellaan mm. nopeutta, ketteryyttä ja tasapainoilua. Meille on tärkeää, että liikunnasta saa positiivisia kokemuksia ja että se tukee mm. kasvua ja kehitystä.

Esivalmennus 4-6 v

Esivalmennusryhmässä pääset tutustumaan rytmisen voimistelun alkeisiin leikin kautta. Ryhmässä pääset kokeilemaan myös rytmisen voimistelun välineitä, oppimaan uusia taitoja ja harjoittelemaan mm. esiintymistä, baletin alkeita ja piruetteja. Esivalmennusryhmästä voi edetä halutessaan kohti kilpailupolkua.