Joukkueenjohtajat

On tärkeää, että jokaiselle ryhmälle valitaan joukkueenjohtajat (jojot). Joukkueenjohtajina toimii tehtävään valitut voimistelijoiden vanhemmat. Vastuuvalmentaja suunnittee, toteuttaa sekä ohjaa harjoitukset ja joukkueenjohtajat auttavat valmentajia muiden tehtävien hoidossa.


Joukkueenjohtajan tehtävät:

-Ensisijainen yhteyshenkilö valmentajan, vanhempien ja muiden ryhmien välillä muissa kuin valmennuksellisissa asioissa

-Toimii yhteistyössä valmentajan kanssa auttaen ja tukien toimintaa

-Auttaa ja ohjaa uutta voimistelijaa ja vanhempia ryhmään sopeutumisessa

-Kutsuu koolle vanhempainpalaverit 1-2 kertaa vuodessa ja laatii niistä tarvittaessa muistiot

-Vastaa valmentajan ja vanhempien kanssa sovituista hankinnoista

-Muistuttaa vanhempia kilpailulisenssin hankkimisesta

-Huolehtii tarvittaessa joukkueen kauden päättäjäisten järjestämisestä

-Osallistuu joukkueenjohtajatiimin palavereihin

-Toimii yhteyshenkilönä kilpailu- ja tapahtumatalkoissa ja varainhankinnassa sekä innostaa vanhempia mukaan seuran toimintaan

-Joukkueenjohtajan vaihtuessa kouluttaa ja neuvoo tehtävät uudelle joukkueenjohtajalle

-Joukkueenjohtajat tiedottavat seuran yhteisistä ohjeista ja säännöistä (esim. valmennussääntö)