Info voimistelijan vanhemmille

Tervetuloa Jyväskylän Voimistelijat '79 Ry:hyn!

Jyväskylän Voimistelijat onnittelee sinua kilparyhmään pääsystä. Haluaisimme että luet tämän tietopaketin huolellisesti läpi.

Tällä sivulla löydät kaikki tarvittavat tiedot koskien:
- seurasta ja sen toimintatavoista
- laskutuksesta
- seuran yhteystiedot

Voimistelu on hyvin haastava ja aikaa vievä lajimuoto. Siksipä pyrimme Jyväskylän Voimistelijoissa kehittämään ja kasvattamaan urheilijoitamme pitkäjänteisellä ja turvallisella tavalla.

Vaikkakin kaikki urheilijat eivät saavuta kansallista tai kansainvälistä huipputasoa, pyrimme kehittämään jokaista yksilöä parhaamme mukaan. Jyväskylän Voimistelijoilla on pitkä perinne huipputasoisten voimistelijoiden luomisessa. Alla näet jo uransa päättäneitä ja vielä aktiivisia seuran huippuja.

Alla näet jo uransa päättäneitä ja vielä aktiivisia seuran huippuja.

Huippusaavutukset:

Jani Tanskanen 1997 rekin maailmanmestari

Jari Mönkkönen 1998 rekin EM-Hopea

Mikko Kautto 1997 rekin MM 13.

Heikki Saarenketo 2017 MC hyppy 3.

Lisäksi satoja SM mitaleita MTV, NTV, Trampoliini, TG, Näytösvoimistelu


SEURAN RYHMÄT
 

Miesten telinevoimistelu (MTV)

MTV 1 (miesten ryhmä) Antti Palkola& Matti Parojärvi

MTV 2 (15-17v nuorten ryhmä) Antti Palkola

MTV 3 (11-14v poikien ryhmä) Matti Parojärvi& Lasse Hytönen

MTV 4 (9-11v poikien ryhmä) Lasse Hytönen & Matti Parojärvi

MTV 5 (7-8v poikien ryhmä) Lasse Hytönen & Eerik Isojoki

 

Naisten telinevoimistelu (NTV)

NTV 1 ( 12-17 v) Salla Häppäri

NTV 2 ( 11-12 v) Lea Holopainen

NTV 3 ( 9-10 v) Sanna Kivi, Ronja Kulmala

NTV 4 ( 12-15 v) Anna Vanhala

NTV 5 ( 6-8 v) Ronja Kulmala, Anna Vanhala

 

TeamGym (TG)

TG Mix ( aikuiset) Sonia Solismaa, Sakari Vekki, Elina Luomala

TG Dalia ( nuoret aikuiset) Jatta Koistinen, Susanna Kiviniemi

TG Cabris (nuoret) Kia Keränen, Elina Luomala

TG Valerie ( 14-15 v) Katja Hiltunen, Katerina Vorlova

TG Timantit ( 10-12 v) Maria Nurmesjärvi, Kaisa Sairanen ja Nea Seppänen

TG Tähtitassut ( 9-10 v) Nea Seppänen, Sini Erämies ja Jari Ikävalko

LASKUTUS

Katso laskutusohjeet ja hinnat https://www.jyvo.fi/hinnat/

Kaikki laskutukseen liittyvät asiat hoidetaan sähköpostitse osoitteessa laskutus@jyvo.fi

Ryhmiltä laskutetaan valmennusmaksu 2 kk välein ( huom! kesäaika touko-elokuu saattaa olla muutoksia johtuen mahdollisista lomista)

Laskut lähetetään huoltajan sähköpostiin.

Harjoitusmaksu on maksettava laskun eräpäivään mennessä. Maksuhuomautuksista perimme 5€ ja viivästyskoron. kts. https://www.jyvo.fi/hinnat/

 

SITOUTUMINEN

Kilparyhmiin sitoudutaan kerrallaan laskutuskauden loppuun.

Katso myös LOPETTAMINEN-kohdasta kuinka toimitaan, jos voimistelija haluaa lopettaa harrastuksen.

Voimistelija on velvollinen maksamaan seuralle kilpailuilmoittautumisista/leireistä/tilatuista tuotteista tms. aiheutuneet seuran kulut. Mikäli kilpailuosallistuminen tms. peruuntuu voimistelijalähtöisestä syystä, ei seura hoida osallistumismaksujen palautuksia vaan näissä tapauksissa osallistumismaksu tulee maksaa JyVon lähettämän laskun tiedoilla ja hoitaa palautukset järjestävän tahon kanssa.

 

POISSAOLOT

Tulevista poissaoloista (matkat, leirikoulut, koululauantait yms.) ilmoitettava ryhmän vastuuvalmentajalle mahdollisuuksien mukaan hyvissä ajoin.

Sairauspoissaoloista tulee ilmoittaa omalle valmentajalle ennen harjoituksia valmentajan antamien ohjeiden mukaan (soittamalla, tekstiviestitse, sähköpostitse tms.).

Yli kolmen viikon sairauden aiheuttamasta poissaolosta ei peritä kausimaksua kahden viikon omavastuuajan jälkeiseltä ajalta. Ilmoitus laskutus@jyvo.fi maksuhyvityksen saamiseksi.

Sairaus/loukkaantumistapauksissa hyvitetään ainoastaan min. 1 kk poissaolo sairaslomatodistuksella. ( 2 viikon omavastuu vähennettynä)

Maksuvapautusta ei myönnetä osittaisesta harjoittelukiellosta (esim. kipeytynyt polvi).

 

LOPETTAMINEN

Lopettamisilmoitus tulee tehdä kirjallisesti osoitteeseen laskutus@jyvo.fi ja ryhmän vastuuvalmentajalle. Lopettamisilmoitus astuu voimaan siitä päivästä, kun sähköposti on lähetetty. Lopetusilmoituksen tulee olla virallinen jotta voimistelija on oikeutettu maksuhyvitykseen.

Harjoitusmaksuissa on laskutuskausikohtainen irtisanomisaika ( 2 kuukautta).

 

MUUT

JyVolla on oikeus käyttää valokuvia, videokuvaa, tms. materiaalia tuntitilanteista ja näytöksistä, omassa markkinoinnissa ja mainonnassa, mikäli sitä ei ole erikseen kielletty.

Voimistelija sitoutuu kauden alussa sovittuun joukkueen aikatauluun ja pelisääntöihin. Kilpailukaudella ja ennen esiintymisiä urheilijan on osallistuttava säännöllisesti joukkueen harjoituksiin. Valmentaja määrittelee kunkin kilpailun kokoonpanon parhaalla katsomallaan tavalla.

Ensimmäisen valmennusmaksun maksamisen jälkeen voimistelija ja hänen huoltajansa sitoutuvat noudattamaan tässä kirjattuja valmennussääntöjä.

Osoite ja puhelinnumero muutoksista on ilmoitettava välittömästi toimistolle (toimisto@jyvo.fi).

TOIMINTASÄÄNNÖT

Valmentajat, toimihenkilöt ja vapaaehtoiset

Hyvien käytös- ja toimintatapojen periaatteet on listattu alla. Kaikkien tulee:

• Pitää huolta turvallisuudesta harjoituksissa ja kilpailuissa.

• On velvollinen osallistumaan valmentajana/tuomarina suuniteltuihin kilpailuihin ja tapahtumiin.

• Luoda hyvä ja asianmukainen suhde voimistelijoihin mikä perustuu yhteiseen luottamukseen ja kunnioitukseen.

• Pitää huoli että kaikki toiminta on voimistelijoiden iälle, tasolle ja kokemukselle sopivaa.

• Olla nauttimatta mitään päihteitä ennen tai harjoituksen aikana. • Pitää huoli, että kaikkiin epäasiallisiin toimintoihin puututaan ja hoidetaan asiallisesti

• Olla sallimatta minkäänlaisen kielletyn lisäravinteen/aineen käyttö.

• Noudattaa antidoping sääntöjä https://www.suek.fi/

• Säilyttää vaitiolovelvollisuus kaikissa arkaluontoisissa asioissa.

• Edistää reilua peliä ja positiivista kuvaa seurasta sekä lajista.

• Rohkaista voimistelijoita arvostamaan heidän omaa yritystä, eikä pelkästään tulosta.

 

TOIMINTASÄÄNNÖT

Voimistelijat

Hyvien käytös- ja toimintatapojen periaatteet on listattu alla:

• Kaikkien jäsenien tulee kunnioittaa seuran sääntöjä.

• Kaikkien jäsenien tulee kunnioittaa kanssakilpailijoita ja oman seuran jäseniä.

• Jäsenien tulee edustaa seuraa heille ohjeistetuissa kilpailuvaatetuksissa.

• Jäsenien tulee hoitaa harjoitteluun ja kilpailuihin liittyvät maksut ajallaan.

• Jäsenet eivät saa nauttia alkoholia, tupakkatuotteita tai muita päihteitä edustaessaan seuraa.

• Jäsenien tulee kunnioittaa salin välineitä ja pitää huolta salin siisteydestä. Mahdollisista puutteista/välinerikoista pitää ilmoittaa välittömästi valmentajalle.

• Jäsenien tulee ilmoittaa valmentajalle mahdollisista vammoista ja/tai sairauksista.

• Jäsenien tulee käyttää soveliasta kielenkäyttöä

• Jäsenet eivät saa käyttää salia omaehtoisesti (Ainoastaan valmentajan läsnäollessa)

 

TOIMINTASÄÄNNÖT

Vanhemmat & huoltajat

• Vaadi lastasi noudattamaan seuran sääntöjä.

• Auta lastasi tunnistamaan hyvä yritys, eikä ainoastaan tulos.

• Näytä hyvää esimerkkiä kannustamalla kaikkia ja edistämällä reilua peliä.

• Varmista että lapsesi on pukeutunut oikealla tavalla harjoituksiin ja kilpailuihin.

• Ilmoita valmentajalle ajoissa mikäli lapsesi ei pääse harjoituksiin tai kilpailuihin.

• Älä rankaise lastasi huonosta suorituksesta tai epäonnistumisista

• Jaathan huolesi tai valituksesi valmentajan ja/tai seurajohdon kautta asiallisesti.

• Älä arvostele valmentajia/seuraa/muita voimistelijoita julkisissa medioissa, vaan pyri ratkaisemaan ongelma seuran vastuuhenkilöiden kanssa.

SEURAN YHTEYSTIEDOT

Seuran toimisto: toimisto@jyvo.fi

Toiminnanjohtaja Kari Kasurinen, toiminnanjohtaja@jyvo.fi

Seuran puheenjohtaja: Teppo Kalaja, teppo.kalaja@jyu.fi

Valmennuspäällikkö MTV: Matti Parojärvi, matti.parojarvi@jyvo.fi

Miesten ja nuorten valmentaja (NOV): Antti Palkola, antti.palkola@voimistelu.fi

Poikien vastuuvalmentaja MTV: Lasse Hytönen, lasse.hytonen@jyvo.fi

Poikien taitoryhmävastaava MTV: Eerik Isojoki, eerik.isojoki@jyvo.fi

Naisten/tyttöjen telinevoimistelu NTV: Ronja Kulmala, ronja.kulmala@jyvo.fi, Sanna Kivi (äitiysloma)

Tyttöjen taitoryhmävastaava: Ronja Kulmala, ronja.kulmala@jyvo.fi

TeamGym vastaava: Sonia Solismaa, sonia.solismaa@jyvo.fi