Kilpatelinevoimistelu ja TeamGym

Yleistä: Kilparyhmät laskutetaan 2 kuukauden välein. Kilpavoimistelussa voimistelija sitoutuu ryhmänsä harjoitusmäärään ja harjoitusmaksu määräytyy valmentajan suunnitelemien tuntien mukaisesti. Kesällä hyvitetään max. 1 vko/ omaa lomaa (ajalla 1.6-15.8, koululaisten kesäloma).Muina aikoina ns. omia lomia ei hyvitetä.

Sisaralennus -10 €/ 2 krt vuosi. Summan voi vähentää laskun loppusummasta omatoimisesti molempien sisarusten osalta. ( 1 krt ajalla 1.1-30.6 ja 1 krt ajalla 1.7-31.12) yhteensä 20 €/vuosi.

Kilpailumaksu: 20 €/kilpailu/voimistelija. Kilpailumamaksulla katetaan osittan valmentaja-ja tuomarikuluja. Kilpailumaksut laskutetaan kilpailukauden jälkeen 2-3 krt vuodessa. Huom: kilpailumaksu ei sisällä osallistumis, matka tms. kuluja, jotka laskutetaan samalla laskulla.

Esimerkki: Voimistelija x osallistuu kevään 2021 aikana 3 kilpailuun, joista järjestäjä laskuttaa 30 € osallistumismaksua /kilpailu.Kilpailuun hän menee omalla kyydillä. Kevään lasku on tässä tapauksessa 3x 30 €=90 € (osallistumismaksu) + 3 x 20 €=60 € ( seuran kilpailumaksu).

Laskun loppusumma 150 €.

Lopettaminen: Jos voimistelija päättää lopettaa ennen laskutuskauden loppua, niin häneltä laskutetaan harjoitusmaksu kuluvan laskutuskauden loppuun normaalisti.

Kts. Info voimistelijan vanhemmille, jossa lisätietoa laskutusasioista.

Lopettamiset ilmoitetaan sähköpostilla laskutus@jyvo.fi.

Sairaus/loukkaantuminen/karanteeni:

Sairaus/loukkaantumis/karanteeni tapauksissa hyvitetään ainoastaan min. 1 kk poissaolo sairaslomatodistuksella. ( 2 viikon omavastuu vähennettynä). Koronaan ja muihin vastaaviin epidemioihin noudatetaan samaa sääntöä mahdollisissa maksupalautuksissa.

Satunnaiset poissaolot tunneilta eivät ole korvattavissa.

Maksuvapautusta ei myönnetä osittaisesta harjoittelukiellosta (esim. kipeytynyt polvi).

Maksuvapautuksen saamiseksi tulee voimistelijan keskustella vastuuvalmentajansa kanssa tilanteen tapauskohtaisesta menettelystä. Mikäli yhdessä koetaan parhaaksi täyslepo,se hyvitetään ylläolevan omavastuuaika huomioiden.

Epidemiat / Muut seurasta johtumattomat toiminnan keskeytykset

Mikäli sali suljetaan tai toiminta keskeytetään seurasta riippumattomista syistä, niin mahdollisia maksuhyvityksiä ei tehdä kuin poikkeustapauksissa. Hyvitys tapahtuu pitämällä korvaavat harjoitukset peruttujen tilalle.

Mikäli korvaavia harjoituksia ei pystytä pitämään, niin harjoitusmaksu palautetaan. Palutuksesta vähennetäänm 2 viikkoa omavastuuta.

Muut asiat/Jäsenmaksu:

Ulkoistetut toiminnat (esimerkiksi baletti, fysioterapia, koreografia yms.) laskutetaan kustannusperäisesti osallistujilta, jotka osallistuvat kyseiseen oheisharjoitteluun. Ulkoistetut toiminnat laskutetaan vaikka voimistelija on poissa niistä yksittäisen poissaolon takia.Ulkoisten palveluiden maksuun lisätään ryhmän normituntimaksu. Esim. Baletti maksaa työnantajakuluineen ryhmälle 50 euroa , ryhmän normaalituntimaksu on 3 €/tunti ja ryhmässä on 10 tyttöä. Baletin hinta on tässä tapauksessa 8 €/tunti.

Permantokoreografian hinta/palkka sovitaan tekijän kanssa etukäteen ja se kerrotaan laskun maksajalle etukäteen ennen prosessin aloittamista. Hinta n. 100-150 euroa/ohjelma.

Huom! Sovittu korvaus maksetaan palkkana ja laskulle lisätään työnantajan maksamat sivukulut 24%.

Harjoitusmaksujen lisäksi laskutetaan seuran jäsenmaksu 20 €/vuodelle 2021.

Laskutus:

Kaikki harjoitusmaksut laskutetaan ilmoittautumisen yhteydessä annettuun huoltajan sähköpostiin lähetettävällä laskulla. (Sähköposti ja PDF-liite). Mahdollinen 1. maksumuistutus lähetetään sähköpostitse ilmoittautumisen yhteydessä annettuun kotiosoitteeseen. Maksumuistutuskulut ovat 5 € sekä viivästyskorko. Mikäli laskua ei hoideta viikon kuluessa laskun lähettämisestä seuran tilille, tällöin 2. maksumuistutus lähetetään postitse rekisterissä olevaan osoitteeseen. Jos maksua ei ole maksettu viikon kuluessa laskun postitse lähettämisestä, siirretään se Ropo Capital yhtiölle perintään.Alaikäisten kohdalla perintään lähetetään huoltajan tiedot.

Postin kautta lähetettävistä laskuista peritään 2,50 € laskutuslisä.

Huom! Tuntimaksuja korotetaan 1.7 alkaen 6 tuntia ja vähemmän harjoittelevilta 0,20-0,30 €/tunti.

 

 € / tunti
1,58,6
28,0
37,0
46,5
56,1
65,0
75,0
84,8
94,6
104,4
114,2
124,0
133,8
143,6
153,4
163,2
17 ja enemmän3,0