Lasten turvallisuutta koskevat asiat

Lasten turvallisuutta lisäävät toimintatavat ja vapaaehtoisen rikostaustan selvittäminen Jyväskylän Voimistelijat -79 ry

 

Toukokuussa 2014 voimaan tullut laki lasten kanssa toimivien vapaaehtoisten rikostaustan selvittämisestä (148/2014) koskee lasten parissa tehtävää vapaaehtoistyötä. Se antaa toiminnan järjestäjälle, kuten yhdistykselle tai elinkeinonharjoittajalle, mahdollisuuden tietyin edellytyksin selvittää vapaaehtoisen rikostausta. Lain tarkoituksena on turvata lapsen perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista sekä suojella lasta seksuaaliselta hyväksikäytöltä ja riistolta, kuten myös muulta vakavalta väkivaltarikollisuudelta ja houkuttelulta huumeiden käyttöön.

Jyväskylän Voimistelijat -79 ry:n hallitus on kokouksessaan 10.6.2014 päättänyt, että se tulee velvoittamaan seuran toiminnassa työskenteleviltä ohjaajilta ja valmentajilta lain mahdollistaman rikostaustan selvittämisen. Tämän lisäksi tullaan suurempien tapahtumien vapaaehtoistyötä tekevien rikostaustan selvittäminen arvioimaan tapahtumittain erikseen ja velvoittamaan selvityksen tekemiseen niiden tehtävien osalta, jotka katsotaan hallituksessa tarpeelliseksi.

Jyväskylän Voimistelijat -79 ry haluaa olla myös tämän osa-alueen osalta seura, joka toimii lasten ja nuorten parhaaksi.

Katso VALO ry:n ohjeistus tästä.