JyVon tietosuojaseloste

23.5.2018

 

Uusi EU:n tietosuoja-asetus (GDPR) astuu voimaan 25.5.2018.

Asetuksen tarkoituksena on parantaa EU-kansalaisten henkilötietojen suojaa. Henkilötietoja ovat kaikki tiedot, joista henkilö voidaan suoraan tai epäsuorasti tunnistaa. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi nimi, henkilötunnus, ikä, puhelinnumero, osoite, kilpailutilastot, terveystiedot yms. Henkilörekistereiksi lasketaan listat ja muut materiaalit, joissa tällaisia henkilötietoja esiintyy.

Katso JyVon tietosuojaseloste

Jos sinulla on kysyttävää tietosuoja-asioista, niin olethan yhteydessä toimistoon.